Nordisk Tobakskollegium

Klubnavn

Køge Pibelaug

Stiftet

Oktober 1984

Kontingent

250,- kr. pr. år

Antal medlemmer

9

Vi mødes

Den første mandag i måneden privat.

Klubbens formål:

  • a) at samle alle der har lyst til at dele de glæder, som piben har at byde dem, der dyrker den og tobakken med besindighed og eftertanke …
  • b) at etablere et venskabeligt og frugtbart samarbejde mellem alle pibebranchens folk, tobakshandlere, importører, grossister, fabrikanter – og os piberygere …
  • c) at udbrede kendskabet til piberygningens festlige gamle traditioner og de venskabs bånd, piben knytter mellem sine passionerede tilhængere …
  • d) at udbygge kontakten til andre lokale foreninger …
  • e) at der ved hver sammenkomst, og besøg ude, af laugets medlemmer fortrinsvis ryges pibe

Formand og primær kontakt

Preben Møller
Strandmarksvej 52 st.
2650 Hvidovre
tlf. 22832901
E-mail:
Moulines1@icloud.com

Kasserer

Henning Jensen
Taastruphave 13 1sal
2630 Taastrup
tlf. 29802919
E-mail: capstan749@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Mielby
Overdrevet 10
4623 Li. Skensved
Tlf. 50537546
E.mail: j.n.mielby@mailbox.as

Bestyrelsesmedlem

Søren Dahl Jensen
Maglevænget 5
2680 Solrød Strand
tlf. 40264563
E-mail: s.dahl@live.dk

Aktiviteter

Laugsmøderne fra september til juni.
Firkløverturnering er ophørt-
Juleafslutning i privat regi med alt hvad der hører julen til!
Lokalt Køge Mesterskab.
Deltagelse i DM i Langtidspiberygning.
Udflugter til pibemagere, pibeforretninger, pibefabrikker etc.
Diverse sociale arrangementer - en gang i mellem med fruer/samlevere/kærester.