Nordisk Tobakskollegium

Nordisk Tobakskollegium er en forening,
hvis formål det er at skabe et forum,
hvor alle med interesse for piber og tobak kan samles.
Kontingentet for 2024 er 275,- kr.
Alle medlemmer får automatisk bladet Piber & Tobak tilsendt.

NTs bestyrelse

Post

Navn

Adresse

Telefon

Formand

Salviehaven 2
4330 Hvalsø

Mobil +45 42 20 73 36

Næstformand
og kasserer

Lågegyde 17

2980 Kokkedal

Mobil +45 40 60 13 79

Medlem

Gäddarp, Granhult
SE-51194 Älekulla
SVERIGE

Priv. +46 709 38 00 37

Medlem

Fredensvej 27
4700 Næstved

Priv. 26 74 72 70

Suppleant

Petersmindevej 110
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard

Suppleant

Østerborgvej 1
4791 Borre

Mobil 21 23 72 20

Ekstern konsulent

Bakkegårds Allé 2, st. th.
1804 Frederiksberg C

Mobil 40 70 61 04